Μικρά οστικά ελλείματα

Στις περιπτώσεις που το οστικό έλλειμα είναι σχετικά μικρό συνήθως εφαρμόζουμε την τεχνική της Κατευθυνόμενης Οστικής Αναγέννησης (Guided Bone Regeneration, GBR). Με την τεχνική αυτή η βλάβη που θέλουμε να αποκατασταθεί γεμίζεται με ειδικό βιοϋλικό, συγκεκριμμένα οστικό μόσχευμα.

Το οστικό μόσχευμα μπορεί να είναι είτε ξενομόσχευμα, από τράπεζα μοσχευμάτων, είτε αυτογενές σε μορφή τριμμάτων, που λαμβάνουμε από τον ίδιο τον ασθενή, από την περιοχή γύρω από τη θέση που θα κάνουμε την ανάπλαση.

Τα ξενομοσχεύματα που χρησιμοποιούμε, είτε είναι ανθρώπινης είτε ζωικής προέλευσης έχουν υποστεί κατάλληλη επεξεργασία ώστε να είναι απόλυτα ασφαλή.

Κατόπιν το βιοϋλικό και η περιοχή σκεπάζονται με ειδική μεμβράνη, που προστατεύουν την περιοχή από τα ούλα, ώστε προοδευτικά το μόσχευμα να γίνει όπως το υγιές κόκκαλο της γύρω περιοχής. Συνήθως ο χρόνος που απαιτείται για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία κυμαίνεται από 3 – 6 μήνες.

Το εμφύτευμα τοποθετείται μετά, εκτός από περιπτώσεις που μπορούσε να τοποθετηθεί ταυτόχρονα – μαζί με το μόσχευμα και τη μεμβράνη.