Μεγάλα οστικά ελλείματα

Σε περιπτώσεις που το οστικό έλλειμμα είναι πιο εκτεταμένο, τοποθετούμε στην περιοχή ένα μικρό κομμάτι οστού, το οποίο λαμβάνουμε από τον ίδιο τον ασθενή και το στερεώνουμε στη θέση που θέλουμε με ειδικές μικρές βίδες τιτανίου.

Η περιοχή που παίρνουμε το κομμάτι αυτό είναι συνήθως η οπίσθια και έξω περιοχή της κάτω γνάθου και πιο σπάνιο η περιοχή του γένειου (πηγούνι).

Μετά την πάροδο συνήθως 4 μηνών, οι βίδες αφαιρούνται και μπορεί πλέον να τοποθετηθεί το εμφύτευμα.