Άμεσο εμφύτευμα

Σε αυστηρά επιλεγμένες περιπτώσεις, η τοποθέτηση του εμφυτεύματος μπορεί  να γίνει στην ίδια συνεδρία με την εξαγωγή του δοντιού. Συνήθως συνοδεύεται με τοποθέτηση προσωρινής αποκατάστασης στο εμφύτευμα (βλέπε άμεση φόρτιση ).

Ενώ μπορεί να ακούγεται πιο απλό να τοποθετείται εμφύτευμα μέσα στο κενό φατνίο που μένει μετά την εξαγωγή, εντούτοις είναι αρκετά πιο δύσκολο χειρουργικά και απαιτεί αρκετή εμπειρία. Βασική προυπόθεση ναι είναι εφικτή η σταθεροποίηση  (πρωτογενής σταθερότητα) του εμφυτεύματος στο γειτονικό κόκκαλο. Επίσης πρέπει η περιοχή να είναι υγιής, χωρίς παθολογία και το δόντι να βγει ατραυματικά, χωρίς να χαλάσουν τα τοιχώματα του φατνίου. 

Η τεχνική αυτή είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν, βασιζόμενη στην λανθασμένη εντύπωση πως το εμφύτευμα είναι σε θέση να αναστείλει την απορρόφηση των σκληρών και μαλακών ιστών. Σήμερα γνωρίζουμε πως αυτό δεν ευσταθεί. Έτσι σήμερα τα άμεσα εμφυτεύματα περιορίζονται σε περιπτώσεις που έχουμε παχείς σκληρούς και μαλακούς ιστούς. Πάντα το εμφύτευμα τοποθετείται σε σχετική απόσταση από την εξωτερική επιφάνεια του οστού, ενώ σχεδόν πάντα τοποθετούμε οστικό μόσχευμα ανάμεσα στο εμφύτευμα και στο εξωτερικό κόκκαλο. Τέλος, πολύ συχνά, πετυχαίνουμε περαιτέρω πάχυνση των μαλακών ιστών με ένα μόσχευμα συνδετικού ιστού.