Σχεδιασμός θεραπείας

Για εμάς, επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση είναι μια προσεκτικά σχεδιασμένη χειρουργική επέμβαση. Αυτό θα το διαπιστώσετε αν έρθετε σε επαφή μαζί μας, οπού θα καταλάβετε πως δεν βιαζόμαστε καθόλου να φτάσουμε στο στάδιο τοποθέτησης των εμφυτευμάτων.

Απεναντίας γνωρίζουμε πως η επιτυχία των εμφυτευμάτων βασίζεται ακριβώς εκεί: στον προσεκτικό σχεδιασμό της θεραπείας. Εξαιρετικής σημασίας είναι η κατανόηση του προβλήματος από την πλευρά του ασθενή αλλά και η κατανόηση των προσδοκιών και απαιτήσεων που έχετε από την πλευρά του ιατρού.

Για το σκοπό αυτό είμαστε πρόθυμοι να ξοδέψουμε όσο χρόνο χρειάζεται συζητώντας μαζί σας. Ακολουθεί λεπτομερής εξέταση του στόματος και ολόκληρου του στοματογναθικού συστήματος, λήψη ακτινογραφιών, φωτογραφιών και συνήθως κατασκευή εκμαγείων-μοντέλων του στόματος του ασθενούς. Ακολουθεί η κατασκευή σε συνεργασία με τον οδοντοτεχνίτη της αναπαράστασης της τελικής εργασίας σε ειδικό μηχάνημα, όπως ένας αρχιτέκτονας δημιουργεί τη μακέτα ενός σπιτιού που πρόκειται να κατασκευάσει.

Το επόμενο είναι το στάδιο της αξονικής τομογραφίας. Στις μέρες μας με τις δυνατότητες της τεχνολογίας έχουμε τη δυνατότητα λεπτομερούς απεικόνισης των ανατομικών μορίων που μας ενδιαφέρουν και είναι απόλυτα ενδεδειγμένο να γίνεται πάντοτε. Μπορούμε πλέον με τη χρήση ειδικού λογισμικού να έχουμε τρισδιάστατη απεικόνιση των γνάθων, στην οποία μπορούμε να σχεδιάσουμε όλη την μελλοντική αποκατάσταση, τοποθετώντας εικονικά στον υπολογιστή τα εμφυτεύματα, τα προσθετικά εξαρτήματα και την προσθετική αποκατάσταση.

Στο ιατρείο μας χρησιμοποιούμε το λογισμικό SKYplanX της Bredent. Τα προγράμματα αυτά μας δίνουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούμε τη χειρουργική διαδικασία με τη μέγιστη ασφάλεια και προβλεψιμότητα.

Δίνουν ακόμα τη δυνατότητα να έχουμε εικόνα της τελικής αποκατάστασης πριν ακόμη τοποθετηθεί έστω και ένα εμφύτευμα. Κυρίως όμως μας επιτρέπουν την κατασκευή ειδικών ναρθήκων, μέσω των οποίων μπορεί να γίνει η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων με τεχνικής ελάχιστης παρέμβασης, χωρίς να χρειάζεται να γίνει τομή στα ούλα.

Αυτή η τεχνική ονομάζεται «χειρουργική κατευθυνόμενη από ηλεκτρονικό υπολογιστή». Με τον τρόπο αυτό μειώνεται δραστικά ο χρόνος της χειρουργικής πράξης και η μετεγχειρητική ταλαιπωρία του ασθενούς, αφού για παράδειγμα για την τοποθέτηση 6 εμφυτευμάτων χρειαζόμαστε λιγότερο από 1 ώρα.

Είναι μια εναλλακτική που προσφέρουμε στους ασθενείς μας, χωρίς να σημαίνει πως μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις περιπτώσεις. Τέλος δεν πρέπει να ξεχνάμε πως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει την έλλειψη γνώσεων και εκπαίδευσης πάνω στις βιολογικές αρχές και σε χειρουργικές τεχνικές, όπως μερικές φορές συμβαίνει.