Κινητές επένθετες οδοντοστοιχίες

Σε περιπτώσεις ασθενών που φορούν οδοντοστοιχίες, τα εμφυτεύματα προσφέρουν τεράστια υπηρεσία. Ιδιαίτερα σε ασθενείς που οι οδοντοστοιχίες δε συγκρατώνται καλά λόγω έλλειψης ικανοποιητικού οστικού υποβάθρου, η βελτίωση της συμπεριφοράς των οδοντοστοιχιών είναι εντυπωσιακή.

Το ίδιο ισχύει και σε ασθενείς που λόγω έντονου αντανακλαστικού, δεν μπορούν εύκολα να συνηθίσουν τις κλασσικές, ογκώδεις οδοντοστοιχίες.

Με την τοποθέτηση λίγων συνήθως εμφυτευμάτων, συνήθως 2 – 4 στην κάτω γνάθο και 4 στην άνω γνάθο, ο ασθενής θα αποκτήσει οδοντοστοιχία μικρότερου μεγέθους, χωρίς την ενοχλητική υπερώια προέκταση, που κυρίως κουμπώνει σταθερά, δεν κουνιέται και φυσικά δεν φεύγει κατά τη λειτουργία και δεν αφήνει τροφές να συσσωρεύονται στη βάση της.

Αυτά με εύκολη, γρήγορη και οικονομική διαδικασία. Όλες οι μελέτες έχουν αποδείξει πως η άνεση και η προσαρμογή του ασθενή στα νέα του δόντια είναι σημαντικά πλεονεκτική σε σχέση με τις «παραδοσιακές μασέλες».

Η συγκράτηση των οδοντοστοιχιών πάνω στα εμφυτεύματα στο στόμα γίνεται μέσω ειδικών κουμπωμάτων, που μπορεί να είναι σφαιρικοί σύνδεσμοι, ειδικές δοκοί ή και άλλες μορφές.