Ιατρείο Περιοδοντολογίας και Εμφυτευμάτων
Ιωάννης Α. Θεοδωρόπουλος Περιοδοντολόγος, DDS MSc

Δόντια σε ένα ραντεβού

Παραδοσιακά τα εμφυτεύματα τοποθετούνται χειρουργικά και η προσθετική αποκατάσταση μπορεί να γίνει 3-6 μήνες αργότερα.

Τα τελευταία χρόνια όμως έχουμε επαρκή δεδομένα για μείωση του χρόνου αποκατάστασης. Πλέον με τη χρήση των κατάλληλων εμφυτευμάτων, υλικών και προσθετικών τεχνικών, μπορούμε να προσφέρουμε ακίνητες εργασίες πάνω στα εμφυτεύματα την ίδια μέρα με το χειρουργείο.

Η διαδικασία αυτή ονομάζεται άμεση φόρτιση. Έχουμε στο ιατρείο μας τη γνώση, την ικανότητα και τις υποδομές να το προσφέρουμε. Βεβαίως είναι τεχνική η οποία δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις περιπτώσεις. Μέσα από τον προχειρουργικό σχεδιασμό θα έχετε ενημερωθεί για τις πιθανότητες εφαρμογής.

Τελική απόφαση πάντα λαμβάνεται τη στιγμή της τοποθέτησης των εμφυτευμάτων, ώστε να αξιολογήσουμε τη σταθερότητα με την οποία κοχλιώθηκαν τα εμφυτεύματα στο οστούν. Υπάρχουν μάλιστα περιπτώσεις που μπορούμε στην ίδια συνεδρία να κάνουμε εξαγωγές, τοποθέτηση των εμφυτευμάτων και τοποθέτηση της προσωρινής αποκατάστασης.

Για το αμέσως επόμενο διάστημα ο ασθενής παρακολουθείται και η τελική προσθετική εργασία γίνεται 3-6 μήνες μετά.