Ιατρείο Περιοδοντολογίας και Εμφυτευμάτων
Ιωάννης Α. Θεοδωρόπουλος Περιοδοντολόγος, DDS MSc

Τοποθεσία - Χώρος

Το ιατρείο έχει μεταφερθεί στη νέα διεύθυνση Αρτέμιδος 102.