Ιατρείο Περιοδοντολογίας και Εμφυτευμάτων
Ιωάννης Α. Θεοδωρόπουλος Περιοδοντολόγος, DDS MSc

Συνέπεια

Για εμάς η συνέπεια απέναντι στο πρόβλημά σας ξεκινά από το πρώτο ραντεβού και δεν πρέπει να σταματά ποτέ.

 • Τα ραντεβού προγραμματίζονται με τρόπο ώστε η αναμονή να μην ξεπερνά κατά το δυνατό τα 15 λεπτά.
 • Σας ειδοποιούμε εγκαίρως, στην περίπτωση πιθανής καθυστέρησης.
 • Σας ενημερώνουμε εκ των προτέρων για όλα τα επόμενα βήματα της θεραπείας και λαμβάνετε όλες τις απαραίτητες οδηγίες γραπτώς.
 • Μπορούμε να σας υπενθυμίζουμε τα ραντεβού που είναι σε απομακρυσμένες ημερομηνίες.
 • Σας καλούμε εγκαίρως όταν πρέπει να γίνει η προγραμματισμένη θεραπεία συντήρησης.
 • Ο οικονομικός σχεδιασμός της θεραπείας σας γίνεται και προσυμφωνείται, ώστε να γνωρίζετε το συνολικό κόστος.
 • Σας ενημερώνουμε συνεχώς για την κίνηση του λογαριασμού σας ώστε να έχετε συνεχή και ολοκληρωμένη εικόνα.
 • Είμαστε ανοικτοί σε προτάσεις και παρατηρήσεις σας για τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών μας.


Ασφάλεια

Πόσο ασφαλείς αισθάνεστε?

 • Οδοντιατρική βασισμένη στην τεκμηρίωση: Παρεχόμενες υπηρεσίες και τεχνικές βάσει των σύγχρονων ερευνητικών δεδομένων, με συνεχή ενημέρωση από την βιβλιογραφία και συμμετοχή σε αναγνωρισμένα συνέδρια και σεμινάρια εσωτερικού και εξωτερικού.
 • Συστήματα εμφυτευμάτων μόνο απόλυτα πιστοποιημένα, με επαρκή τεκμηρίωση και κλινική έρευνα, από αναγνωρισμένες εταιρίες στο χώρο, που εγγυάται τη αποτελεσματικότητα του συστήματος.
 • Το προσωπικό μας είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο στην παροχή των εξειδικευμένων μας υπηρεσιών και συνεχίζει να εκπαιδεύεται.
 • Απολύμανση χώρου υποδοχής ασθενών και επιφανειών απαραίτητα σε κάθε ραντεβού, με βάση το πρωτόκολλο αποφυγής διασποράς λοιμώξεων.
 • Κύκλος απολύμανσης, συσκευασία, αποστείρωση και αποθήκευση εργαλείων βάσει των κανονισμών πιστοποίησης.
 • Αποστείρωση νοσοκομειακού υλικού σε κλιβάνους Class B και Class S, βάσει των ISO. Πρωτόκολλο πλήρους ασηψίας χειρουργικών πράξεων, ιδιαίτερα σε σύνθετες επεμβάσεις.
 • Σύστημα απολύμανσης αέρα χειρουργικής μονάδας Midas.
 • Εναλλακτικό σύστημα ηλεκτροδότησης από ηλεκτρογεννήτρια σε περίπτωση διακοπής ρεύματος κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης.
 • Πιεζοηλεκτρική μονάδα για εφαρμογή σε χειρουργική στόματος, που απλοποιεί και αυξάνει την ασφάλεια σε συγκεκριμμένες επεμβάσεις.
 • Πλήρες φαρμακείο, συσκευή οξυγόνου και απινιδωτής σε πιθανή ιατρική επιπλοκή επιβαρυμένων ασθενών.