Συντηρητική Θεραπεία

Στην συντηρητική φάση θεραπείας η φάση ελέγχου της φλεγμονής, είναι πάντα το πρώτο στάδιο της περιοδοντικής θεραπέιας.

Επιγραμματικά περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα:

- Διαγνωστικό στάδιο: Περιοδοντόγραμμα (μετρήσεις της κατάστασης γύρω από κάθε δόντι). Ψηφιακές ακτινογραφίες σε όλα τα δόντια, ψηφιακές φωτογραφίες. Εκμαγεία του στόματος όταν χρειάζεται.

- Εξατομικευμένο πρόγραμμα στοματικής υγιεινής: Εκπαίδευση με τα κατάλληλα μέσα στην αποτελεσματική απομάκρυνση της μικροβιακής πλάκας καθημερινά.

- Αποτρύγωση και ριζική απόξεση: Απομάκρυνση των εναποθέσεων πάνω από τα ούλα αλλά και κάτω από αυτά. Καθαρό περιβάλλον, ώστε να σταματήσει η φλεγμονή, να επουλωθούν οι ιστοί, τα ούλα να σφίξουν και να ξανακολλήσουν στα δόντια.

Απομακρύνονται όλων των παραγόντων όπως κακότεχνες εμφράξεις, στεφάνες κλπ που ευνοούν την κατακράτηση μικροβιακής πλάκας και εμποδίζουν την αποτελεσματική στοματική υγιεινή από τον ασθενή. Χρήση τοπικών αντμικροβιακών ουσιών όπου απαιτείται.

Καταγραφή οδοντιατρικών προβλημάτων (σφραγίσματα, απονευρώσεις κλπ) και παραπομπή στο θεράποντα γενικό οδοντίατρο ή σε οδοντίατρο άλλης ειδικότητας όταν χρειάζεται

- Επανέλεγχος σε 4-6 εβδομάδες: Περιοδοντόγραμμα, επαναξιολόγηση της περιοδοντικής κατάστασης, αξιολόγηση του αποτελέσματος της συντηρητικής θεραπείας. Καθορισμός παραγόντων κινδύνου. Απόφαση για χειρουργική συνέχεια. Καθορισμός της συχνότητας επισκέψεων Recall (φάση διατήρησης του αποτελέσματος).