Χειρουργική θεραπεία

Μετά το τέλος της συντηρητικής θεραπείας και εφόσον ενδείκνυνται, δόντια με προχωρημένη περιοδοντίτιδα ή περιοχές με ιδιαιτερότητες αντιμετωπίζονται χειρουργικά. Χειρουργική θεραπεία ενδείκνυνται και εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Οι ενδείξεις και η φιλοσοφία της χειρουργικής προσέγγισης αναφέρονται παρακάτω επιγραμματικά:

  • Χειρουργική φιλοσοφία ελάχιστης δυνατής παρέμβασης και εφαρμογή τεχνικών με βάση την επιστημονική τεκμηρίωση.
  • Εφαρμογή σε περιοχές με δύσκολη πρόσβαση, βαθείς θυλάκους που παραμένουν μετά τη συντηρητική θεραπεία που χειρουργική προσέγγιση τεκμηριωμένα πλεονεκτεί.
  • Διόρθωση της αρχιτεκτονικής των περιοδοντικών ιστών, ώστε να διευκολύνεται ο καθαρισμός από τον ασθενή αλλά και από τον ιατρό.
  • Βελτίωση της περιοδοντικής κατάστασης και της πρόγνωσης στρατηγικών δοντιών που θα χρησιμοποιηθούν σαν στηρίγματα προσθετικών εργασιών.
  • Προπροσθετική χειρουργική.
  • Αναπλαστικές τεχνικές: Εφαρμόζουμε όλο το φάσμα των σύγχρονων αναγεννητικών τεχνικών και υλικών, ώστε σε συγκεκριμμένες περιπτώσεις να δημιουργηθούν ξανά οι περιοδοντικοί ιστοί που καταστράφηκαν γύρω από κάποια δόντια.