Κάπνισμα

Είναι απόλυτα τεκμηριωμένο σήμερα πως το κάπνισμα είναι από τους βασικούς παράγοντες επιβάρυνσης της περιοδοντικής νόσου και όχι μόνο φυσικά.

Οι καπνιστές εμφανίζουν μεγαλύτερη συχνότητα περιοδοντίτιδας, αυξημένο βαθμό οστικής καταστροφής γύρω από τα δόντια και οπωσδήποτε φτωχότερα αποτελέσματα στο αποτέλεσμα της περιοδοντικής θεραπείας.

Το αποτέλεσμα είναι δοσοεξαρτώμενο :σχετίζεται με τον αριθμό και το είδος των τσιγάρων, το χρόνο καπνίσματος κ.τ.λ. Στον καπνό υπάρχουν περίπου 4000 γνωστές ουσίες, μεταξύ των οποίων μονοξείδιο του άνθρακα, υδροκυάνιο, πολλά καρκινογόνα και βέβαια, πίσσα και νικοτίνη.

Τα βλαπτικά αποτελέσματα στους περιοδοντικούς ιστούς είναι τόσο άμεσα, από την απευθείας επαφή του καπνού με τα ούλα αλλά και έμμεσα, μέσω της κυκλοφορίας του αίματος. Οι ουσίες αυτές έχουν σοβαρή επίπτωση στο ανοσοποιητικό σύστημα, που είναι υπεύθυνο για την άμυνα των περιοδοντικών ιστών απέναντι στην μικροβιακή πλάκα.

Έχουν επίσης βλαπτική επίδραση πάνω σε αμυντικά κύτταρα των ιστών του περιοδοντίου που δεν μπορούν έτσι να εξουδετερώσουν αποτελεσματικά τα υπεύθυνα βακτήρια για την περιοδοντική νόσο. Ευθύνονται ακόμη για μειωμένη αγγείωση των περιοδοντικών ιστών και άρα χειρότερη θρέψη.

Τέλος το κάπνισμα έχει αποδειχθεί πλήρως ότι σχετίζεται με κακή επούλωση μετά από συντηρητική ή χειρουργική περιοδοντική θεραπεία , τεχνικές ανάπλασης των ιστών και εμφυτεύματα. Τα ποσοστά επιβίωσης των εμφυτευμάτων είναι σαφώς φτωχότερα, ιδιαίτερα σε βαρείς καπνιστές.