Καθώς οι ανάγκες, οι απαιτήσεις και η ενδεικνυόμενη θεραπεία διαφέρουν σε κάθε ασθενή, διαφοροποιείται και το κόστος.

Τα εμφυτεύματα χρειάζονται γενικά την ίδια καθημερινή φροντίδα και καθαρισμό όπως και τα φυσικά δόντια.

Τα εμφυτεύματα μπορούν να κρατήσουν όσο και τα φυσικά μας δόντια: Για μια ζωή.

Οπωσδήποτε ναι. Η πρόγνωση της θεραπείας με εμφυτεύματα είναι σίγουρα χειρότερη σε βαρείς καπνιστές, όπως και η μακροζωία των εμφυτευμάτων.

Τα ποσοστά επιτυχίας των εμφυτεύμάτων είναι ιδιαίτερα υψηλά διεθνώς και φθάνουν το 95-98% για διάστημα 10 έως 15 ετών.

Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει επαρκές οστικό υπόστρωμα, είτε σε ύψος είτε σε πλάτος ή σε περιπτώσεις στην οπίσθια άνω γνάθο όπου το ιγμόρειο άντρο εμποδίζει την τοποθέτηση εμφυτευμάτων,