Υποκατηγορίες

"When we take something out, we should put something back in" Το φυσιολογικό μας δόντι περιβάλλεται από σκληρούς και μαλακούς ιστού, κόκκαλο, συνδετικό ιστό και ούλα. Γνωρίζουμε πως μετά την εξαγωγή, χωρίς αντιμετώπιση, ένα μεγάλο μέρος των ιστών αυτών χάνεται. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα δυσκολότερη τοποθέτηση εμφυτεύματος ή γέφυρας με χειρότερο αισθητικό αποτέλεσμα. Αυτή τη φυσιολογική διαδικασία μπορούμε να την επηρεάσουμε , τουλάχιστον εν μέρει. Οι τεχνικές διατήρησης της φατνιακής ακρολοφίας ή φατνίου (ΔΦΑ) συνίστανται στην τοποθέτηση κατάλληλου οστικού μοσχεύματος ως υλικού πλήρωσης, με κάλυψη της εισόδου του φατνίου. Κάλυψη μπορεί να γίνει είτε με μήτρα κολλαγόνου είτε με ένα ελεύθερο ουλικό μόσχευμα, δηλαδή κομμάτι ούλο του ίδιου του ασθενή που λαμβάνουμε από άλλη περιοχή, συνήθως την υπερώα. Ακολουθεί περίοδος αναμονής, 3-6 μηνών και ακολουθεί η τοποθέτηση εμφυτεύματος, συνήθως αρκετά εύκολα. Στο ιατρείο όμως χρησιμοποιούμε όλες τις παραπάνω τεχνικές, συνήθως σε συνδυασμό με την τεχνική του πλάσματος πλούσιου σε αυξητικούς παράγοντες (PRGF) ( βλέπε κατηγορία PRGF).

Στη φύση είναι νόμος: ότι δεν χρειάζεται εξαφανίζεται.

Το φυσικό μας δόντι συγκρατείται στην θέση του από τους περιοδοντικούς ιστούς, δηλαδή το κόκκαλο, τις ίνες του περιρριζίου και τα ούλα. Έτσι λοιπόν, αμέσως μετά την εξαγωγή ξεκινά η διαδικασία της απορρόφησης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μειώνονται οι διαστάσεις της περιοχής: Το κόκκαλο απορροφάται, λεπταίνει αλλά και χαμηλώνει και οι μαλακοί ιστοί υποχωρούν.

Το μεγαλύτερο μέρος των αλλαγών συμβαίνει μέσα στο πρώτο εξάμηνο, μπορεί όμως να συνεχίζει έως και 2 χρόνια μετά. Αποτέλεσμα; Αν δεν διαχειριστούμε κατάλληλα το πρόβλημα, δυσκολίες στη μελλοντική αντικατάσταση του δοντιού. Μπορεί να μην υπάρχει το κατάλληλο οστούν για την τοποθέτηση ενός εμφυτεύματος. Το μεγαλύτερο πρόβλημα το αντιμετωπίζουμε στην αισθητική ζώνη, εκεί που τα δόντια και τα ούλα μας φαίνονται πολύ, όπως μπροστά στην άνω γνάθο. Για να πετύχουμε την κατάλληλη αισθητική απόδοση, μπορεί να είναι αρκετά επίπονο να αντιρροπήσουμε τις αλλαγές αυτές (βλέπε εμφυτεύματα και αισθητική)

Το τέλος ενός κύκλου και η αρχή ενός νέου...

Η απώλεια ενός ή περισσοτέρων δοντιών είναι μία δυσάρεστη έως τραυματική εμπειρία. Παρ'ότι ο σκοπός του ιατρείου μας είναι η διατήρηση των δοντιών, σε κάποιες περιπτώσεις η εξαγωγή είναι ανα.

Η επόμενη μέρα όμως, είναι η αρχή της αποκατάστασης και ξεκινάει πάντα με την ίδια την εξαγωγή. Σήμερα γνωρίζουμε πως όσο περισσότερο "ήπια" και ευγενικά μεταχειριζόμαστε τους ιστούς, τόσο καλύτερη επούλωση θα έχουμε, λιγότερη ενόχληση ο ασθενής κ.τ.λ. και το πιο σημαντικό: μικρότερη καταστροφή- απορρόφηση του οστού της περιοχής και άρα ευκολότερη αντικατάσταση του δοντιού αργότερα. 

Αν στη λέξη εξαγωγή συνειρμικά σκέφτεστε σωματική δύναμη και εργαλεία που παραπέμπουν σε συνεργείο, αφήστε μας να σας δείξουμε έννοιες όπως: Ανώδυνη οδοντιατρική, χειρουργική, περιοτόμος, διχοτόμηση και μικροχειρουργική, γιατί το ζητούμενο είναι ένα : Ο σεβασμός των ιστών .

Για εμάς, επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση είναι μια προσεκτικά σχεδιασμένη χειρουργική επέμβαση. Αυτό θα το διαπιστώσετε αν έρθετε σε επαφή μαζί μας, οπού θα καταλάβετε πως δεν βιαζόμαστε καθόλου να φτάσουμε στο στάδιο τοποθέτησης των εμφυτευμάτων.

Απεναντίας γνωρίζουμε πως η επιτυχία των εμφυτευμάτων βασίζεται ακριβώς εκεί: στον προσεκτικό σχεδιασμό της θεραπείας. Εξαιρετικής σημασίας είναι η κατανόηση του προβλήματος από την πλευρά του ασθενή αλλά και η κατανόηση των προσδοκιών και απαιτήσεων που έχετε από την πλευρά του ιατρού.

Για το σκοπό αυτό είμαστε πρόθυμοι να ξοδέψουμε όσο χρόνο χρειάζεται συζητώντας μαζί σας. Ακολουθεί λεπτομερής εξέταση του στόματος και ολόκληρου του στοματογναθικού συστήματος, λήψη ακτινογραφιών, φωτογραφιών και συνήθως κατασκευή εκμαγείων-μοντέλων του στόματος του ασθενούς. Ακολουθεί η κατασκευή σε συνεργασία με τον οδοντοτεχνίτη της αναπαράστασης της τελικής εργασίας σε ειδικό μηχάνημα, όπως ένας αρχιτέκτονας δημιουργεί τη μακέτα ενός σπιτιού που πρόκειται να κατασκευάσει.

Το επόμενο είναι το στάδιο της αξονικής τομογραφίας. Στις μέρες μας με τις δυνατότητες της τεχνολογίας έχουμε τη δυνατότητα λεπτομερούς απεικόνισης των ανατομικών μορίων που μας ενδιαφέρουν και είναι απόλυτα ενδεδειγμένο να γίνεται πάντοτε. Μπορούμε πλέον με τη χρήση ειδικού λογισμικού να έχουμε τρισδιάστατη απεικόνιση των γνάθων, στην οποία μπορούμε να σχεδιάσουμε όλη την μελλοντική αποκατάσταση, τοποθετώντας εικονικά στον υπολογιστή τα εμφυτεύματα, τα προσθετικά εξαρτήματα και την προσθετική αποκατάσταση.

Στο ιατρείο μας χρησιμοποιούμε το λογισμικό SKYplanX της Bredent. Τα προγράμματα αυτά μας δίνουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούμε τη χειρουργική διαδικασία με τη μέγιστη ασφάλεια και προβλεψιμότητα.

Δίνουν ακόμα τη δυνατότητα να έχουμε εικόνα της τελικής αποκατάστασης πριν ακόμη τοποθετηθεί έστω και ένα εμφύτευμα. Κυρίως όμως μας επιτρέπουν την κατασκευή ειδικών ναρθήκων, μέσω των οποίων μπορεί να γίνει η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων με τεχνικής ελάχιστης παρέμβασης, χωρίς να χρειάζεται να γίνει τομή στα ούλα.

Αυτή η τεχνική ονομάζεται «χειρουργική κατευθυνόμενη από ηλεκτρονικό υπολογιστή». Με τον τρόπο αυτό μειώνεται δραστικά ο χρόνος της χειρουργικής πράξης και η μετεγχειρητική ταλαιπωρία του ασθενούς, αφού για παράδειγμα για την τοποθέτηση 6 εμφυτευμάτων χρειαζόμαστε λιγότερο από 1 ώρα.

Είναι μια εναλλακτική που προσφέρουμε στους ασθενείς μας, χωρίς να σημαίνει πως μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις περιπτώσεις. Τέλος δεν πρέπει να ξεχνάμε πως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει την έλλειψη γνώσεων και εκπαίδευσης πάνω στις βιολογικές αρχές και σε χειρουργικές τεχνικές, όπως μερικές φορές συμβαίνει.