Δόντια σε μια ημέρα

Μικρός χρόνος και θεαματικά αποτελέσματα. Η σύγχρονη και πλέον πλήρως τεκμηριωμένη τεχνική της άμεσης φόρτισης δίνει την δυνατότητα παράδοσης στον ασθενή μιας ακίνητης προσωρινής αποκατάστασης την ίδια ημέρα της τοποθέτησης των εμφυτευμάτων. Με τη χρήση κατάλληλων υλικών, με τον σωστό προχειρουργικό σχεδιασμό και υπό συγκεκριμένες προυποθέσεις, λύνεται το πρόβλημα της νωδότητας και το χαμόγελο επιστρέφει στον ασθενή σε λίγες μόνο ώρες. 

Η τελική προσθετική αποκατάσταση θα ακολουθήσει 3-6 μήνες μετά. Οι παρακάτω φωτογραφίες αποτυπώνουν το παράδειγμα ενός ασθενή που προσήλθε πρόσφατα στο ιατρείο μας, Φορώντας άνω ολική οδοντοστοιχία (μασέλα). Ανώδυνα και ατραυματικά, με προσεκτικό ακτινογραφικό νάρθηκα τοποθετήθηκαν 5 εμφυτεύματα στην άνω γνάθο ενώ το απόγευμα της ίδιας ημέρας τοποθετήθηκαν και τα ακρυλικά προσωρινά δόντια (ή ακρυλική προσθετική εργασία), δίνοντας στον ασθενή το χαμόγελο που φαίνεται στη δεύτερη φωτογραφία.