ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΕ ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Σας ενημερώνουμε οτι το ιατρείο λειτουργεί στη νέα διεύθυνση Αρτέμιδος 102.